ŠTREKA.net

Popradský Modelársky Deň 2013

Popradský Modelársky Deň je najväčšie stretnutie modelárov s verejnosťou na Slovensku. Akcia sa uskutoční dňa 8. júna 2013 v Aréne Poprad a čase 09.00 – 17.00 hodiny.