jediné čo treba vytknúť modelu sú madlá pri vstupe do kabiny.Od reálu sú neprirodzene ďaleko od skrine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.