Prebúdzanie Katky 2011 (11. ročník)

You may also like...

1 Response

  1. 04/09/2014

    […] „nostalgikov“, ale i verejnosť, začína v rušňovom depe Košice. Odštartuje ju tradičné prebúdzanie parnej lokomotívy Katka, ktorá slúži košickej detskej […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.