Železničné telekomunikácie spustili bezplatnú WiFi zónu v železničných staniciach v Bratislave a Košiciach

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *