Tagged: poschodovy vlak

Elektrická poschodová jednotka série 671 (EPJ 671)

  Nová elektrická poschodová jednotka série 671 (EPJ 671) úspešne absolvovala aj posledné skúšky  (spolu ich bolo 59) a od 1 버즈 나무 다운로드. decembra 2010 bola rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...