Tagged: projekt

Polka eurofondov na dopravu je už zazmluvnená

Napriek mimoriadne zložitej príprave projektov má v polovici programového obdobia Operačný program Doprava zazmluvnenú viac ako polovicu z celkovej vyčlenenej sumy. Operačný program Doprava má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur....