Tagged: ŽSR

Jarné vypaľovanie trávy ohrozilo riadenie vlakov

Jarné vypaľovanie trávy ohrozilo riadenie vlakov

V utorok 20. 03. 2012 o 18:30 hod. v dôsledku požiaru, ktorý spôsobilo vypaľovanie trávy, došlo k výpadku telekomunikačných služieb Železničných telekomunikácií na trati Bratislava – Rača – Nové Mesto nad Váhom, ktoré ohrozilo bezpečnosť a...

zriadovacia stanica zilina teplicka

Najmodernejšia zriaďovacia stanica Žilina-Teplička

Dňa 4. marca 2012 o 00:00 hod SEČ začala prevádzka v novej zriaďovacej stanici Žilina-Teplička. Ide o zásadný počin v oblasti investícii do železničnej infraštruktúry, zmeny vlakotvorby, organizácie práce a nasadzovania najmodernejších technológií v...

Rekonštrukcia železničnej stanice Košice

Rekonštrukcia železničnej stanice Košice

Zmluva o projekte revitalizácie železničnej stanice Košice bola podpísaná vo februári 2011, následne sa pripravovala dokumentácia pre stavebné povolenie a územné rozhodnutie, projekty úprav prevádzkových priestorov (vo výškovej budove, v budove ŽSR na Masarykovej) a upravovala...

Zeleznicna stanica Kosice

Situácia v prevádzke na železnici

Mimoriadne nepriaznivé počasie naďalej komplikuje situáciu v železničnej doprave, druhý stupeň zimných opatrení ŽSR vyhlásili dňa 7.2.2012 v Bratislave a v Košiciach.