Tagged: ŽSR

Výsledky hospodárenia ŽSR za 1. polrok 2011

Železnice Slovenskej republiky hospodárili v prvom polroku 2011 výrazne lepšie ako očakával plán. Za 1. polrok 2011 Železnice Slovenskej republiky vykázali stratu vo výške 78 119 tis. €, čo je oproti plánu lepší výsledok o...

Revitalizácia železničnej stanice Košice

Zmluva o projekte revitalizácie železničnej stanice Košice bola podpísaná vo februári 2011, po podpise sa pripravovala dokumentácia, projektové činnosti, územné rozhodnutia, atd. Až po vydaní stavebného povolenia je možné začať so stavebnými prácami. Úrad...

ŽSR získali opäť rating A1

Železnice Slovenskej republiky získali opäť rating emitenta A1 a dlhodobý lokálny rating Aaa.sk, ktorý im udelila spoločnosť Moody´s Investors Service (Praha , dňa 26. júla 2011). Rating si dnes prevzali generálny riaditeľ ŽSR Ing....

Do Viedne budeme cestovať rýchlejšie a pohodlnejšie

Do Viedne budeme cestovať rýchlejšie a pohodlnejšie

  Slovenská republika a Rakúsko podpísali minulý týždeň Zmluvu o partnerstve pri príprave projektu Twin City Rail. Na základe zmluvy sa vypracuje projektová dokumentácia k výstavbe elektrifikovaného železničného prepojenia Viedeň-Marchegg-Bratislava so zastávkami integrovanej dopravy....